Osnovna djelatnost

Komunalno preduzeće “Park” a.d. Mrkonjić Grad je od 01.01.2012 organizovano kao javno preduzeće od lokalnog značaja sa većinskim kapitalom lokalne zajednice.
Osnovna djelatnost preduzeća je:
– vodosnabdijevanje i kanalizacija,
– sakupljanje i odvoz smeća,
– uređenje i održavanje zelenih površina,
– zimsko održavanje,
– održavanje i upravljanje pijacama.

Pored osnovne djelatnosti, preduzeće prema potrebi pruža i druge usluge, kao što su: izgradnja vodovodne i kanalizacione mreže, ugradnja vodovodne i kanalizacione mreže u objektima, rovokopački radovi, transportni radovi, prevoz vode cisternom,održavenje prohodnosti grada u zimskom periodu i drugo.
Redovni godišnji izvještaji pokazuju da Komunalno preduzeće “Park”, a.d. Mrkonjić Grad uspješno i kvalitetno obavlja poslove koji su mu povjereni i za koje je registrovano.
Komunalna djelatnost je oblast pred koju se svakim danom postavljaju novi zahtjevi. I u narednom periodu smo spremni, uz maksimalnu podršku i saradnju lokalne zajednice i stanovništva odgovoriti svim novim zahtjevima.

Istorijat preduzeća

Odmah iza drugog svjetskog rata, pri opštini je organizovana tzv. režijska grupa, koja je održavala vodovod i čistoću grada. Nešto kasnije, 1956.godine, osnovano je komunalno preduzeće na današnjoj lokaciji, a godine 1966. integriše se sa ATP “Udarnik” i GP “Graditelj” u novo preduzeće “Građevinac”, sa tri samostalna pogona. Godine1972. dolazi do izdvajanja iz sastava preduzeća “Građevinac” i formira se samostalno preduzeće pod nazivom Komunalno preduzeće “Park”. Krajem 2005.godine izvršena je transformacija preduzeća u akcionarsko društvo, tako da trenutno preduzeće posluje pod nazivom Komunalno preduzeće “Park”, a.d. Mrkonjić – Grad.

O Komunalnom preduzeću

1. Naziv investitora KOMUNALNO PREDUZEĆE “PARK” a.d. M.Grad
2. Ime i prezime direktora preduzeća Dušan Janković dipl.ecc.
3. Godina osnivanja 1972.godine
4. Adresa (opština, ulica) Mrkonjić Grad ,Stevana Sinđelića 51
5. Vrsta (oblik) svojine Akcionarsko društvo
6. Poslednji registarski broj u trgovinskom sudu 1-365-00
7. Matični broj preduzeća 1030784
8. Osnovna delatnost Proizvodnja i distribucija vode,održavanje javne higijene i ostale usluge
9. Broj zaposlenih 50