O nama

1. Naziv investitora KOMUNALNO PREDUZEĆE “PARK” a.d. M.Grad
2. Ime i prezime direktora preduzeća Dušan Janković dipl.ecc.
3. Godina osnivanja 1972.godine
4. Adresa (opština, ulica) Mrkonjić Grad ,Stevana Sinđelića 51
5. Vrsta (oblik) svojine Akcionarsko društvo
6. Poslednji registarski broj u trgovinskom sudu 1-365-00
7. Matični broj preduzeća 1030784
8. Osnovna delatnost Proizvodnja i distribucija vode,održavanje javne higijene i ostale usluge
9. Broj zaposlenih 50