Istorijat preduzeća

Odmah iza drugog svjetskog rata, pri opštini je organizovana tzv. režijska grupa, koja je održavala vodovod i čistoću grada. Nešto kasnije, 1956.godine, osnovano je komunalno preduzeće na današnjoj lokaciji, a godine 1966. integriše se sa ATP “Udarnik” i GP “Graditelj” u novo preduzeće “Građevinac”, sa tri samostalna pogona. Godine1972. dolazi do izdvajanja iz sastava preduzeća “Građevinac” i formira se samostalno preduzeće pod nazivom Komunalno preduzeće “Park”. Krajem 2005.godine izvršena je transformacija preduzeća u akcionarsko društvo, tako da trenutno preduzeće posluje pod nazivom Komunalno preduzeće “Park”, a.d. Mrkonjić – Grad.