Priključci

VODOVODNI  I  KANALIZACIONI PRIKLJUČAK

Priključenje na gradsku vodovodnu ili kanalizacionu mrežu, vrši se na zahtjev  zainteresovanog lica, ukoliko postoje tehničke mogućnosti za isto.

Zahtjev za priključak možete oštampati sa web stranice KP“PARK“A.D. ili preuzeti u prostorijama preduzeća. Prilikom podnošenja zahtjeva za priključak na gradsku vodovodnu i/ili kanalizacionu mrežu potrebno je dostaviti dole navedene dokumente.

Nakon podnošenja zahtjeva radnici KP“PARK“A.D. izlaze na predmetnu lokaciju i prave predračun za priključak. Prilikom izmirenja obaveza po osnovu predračuna i zaključenja korisničkog ugovora vrši se priključenje objekta na javnu vodovodnu i/ili kanalizacionu mrežu.

Investitor je dužan dostaviti sledeće dokumente prilikom podnošenja zahtjeva:

  1. Rješenje o odobrenju za građenje (građevinska dozvola)
  2. Dokaz o vlasništvu predmetnog objekta
  3. Kopiju katastarskog plana
  4. Dokaz identiteta investitora (kopija lične karte,  odnosno potvrda o JIB-u)

 

Sve dodatne informacije mogu se dobiti na broj telefona: 050/211-506