No featured image set for this post.

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača-HTZ oprema

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača-HTZ oprema
No featured image set for this post.

Odluka o poništenju postupka nabavke kamiona putara

Odluka o poništenju postupka nabavke kamiona putara
No featured image set for this post.

Javni oglas za pordaju motornih vozila putem javne licitacije

Javni oglas za pordaju motornih vozila putem javne licitacije
No featured image set for this post.

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača-gorivo

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača-gorivo
No featured image set for this post.

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača- radova asfaltiranja

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača- radova asfaltiranja
No featured image set for this post.

Odluka o izboru drugorangiranog ponuđača – za nabavku goriva za vozila voznog parka

Odluka o izboru drugorangiranog ponuđača – za nabavku goriva za v
No featured image set for this post.

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za gorivo

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za gorivo
No featured image set for this post.

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača-rabljena šasija kamiona

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača-rabljena šasija kamiona
No featured image set for this post.

Odluka o sazivanju 11.vanredne Skupštine akcionara

Odluka o sazivanju 11.vanredne Skupstine akcionara