No featured image set for this post.

Odluka o izboru ponuđača za vodomaterijal 2020.godina

Odluka o izboru ponudjaca vodomaterijal
No featured image set for this post.

Odluka o izboru ponudjača za gorivo 2020.godine

Odluka o izboru ponudjaca gorivo2020
No featured image set for this post.

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponudjača

odluka o izboru ponudjaca
No featured image set for this post.

Proljetno uređenje grada

Прољећно уређење града
No featured image set for this post.

Odluka o izboru ponuđača za gorivo

Odluka o izboru ponudjaca gorivo
No featured image set for this post.

Odluka o izboru ponuđača za vodomaterijal

Odluka o izboru ponudjaca vodomaterijal
No featured image set for this post.

Plan nabavki roba i usluga za 2019.godinu

Tab.prikaz nabavki za 2019 Plan nabavki 2019
No featured image set for this post.

Plan nabavki za 2018.godinu

Plan nabavki 2018
No featured image set for this post.

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za vodomaterijal

Odluka o izboru ponudjaca vodomaterijala