No featured image set for this post.

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača- izgradnja garaže preduzeća

Odluka o izboru najpovolj.ponudjaca-garaza preduzece
No featured image set for this post.

Odluka o izboru ponuđača za gorivo 2021.godine

Odluka o izboru ponuđača za gorivo 2021
No featured image set for this post.

Odluka o sazivanju 20.redovne Skupštine akcionara

Odluka о sazivanju 20.redovne Skupstine akcionara
No featured image set for this post.

Odluka o poništenju postupka nabavke goriva za 2021.godinu

Odluka o ponistenju otvorenog postupka nabavke goriva za 2021
No featured image set for this post.

Odluka o izboru ponudjaca za vodomaterijal 2021

Odluka o izboru ponudjaca za vodomaterijal 2021
No featured image set for this post.

Plan nabavki za 2021 godinu

plan nabavki 2021
No featured image set for this post.
No featured image set for this post.

Odluka o izboru ponuđača za nabavku kamiona smećara

odluka o izboru najpovoljnijeg ponudjaca
No featured image set for this post.

Odluka o izboru ponuđača za vodomaterijal 2020.godina

Odluka o izboru ponudjaca vodomaterijal