SERVISNE INFORMACIJE 23.10.2014

Predviđeno je uredno snabdijevanje vodom svih naselja.Ukoliko dođe do određenih promjena u isporuci vode potrošači će biti na vrijeme obavješteni.Ujedno se mole potrošači da prijave KP-u “PARK” svako neracionalno trošenje vode ili kvar na vodovodnom sistemu.
Informacije o planiranim prekidima u snabdijevanju vodom određenih naselja možete pročitati na sajtu www.kpparkmg.com.

SERVISNE INFORMACIJE NA DAN 23.10.2014

Predviđeno je uredno snabdijevanje vodom svih naselja.Ukoliko dođe do određenih promjena u isporuci vode potrošači će biti na vrijeme obavješteni.Ujedno se mole potrošači da prijave KP-u “PARK” svako neracionalno trošenje vode ili kvar na vodovodnom sistemu.
Informacije o planiranim prekidima u snabdijevanju vodom određenih naselja možete pročitati na sajtu www.kpparkmg.com.

Evropska povelja o vodi

Bez vode nema života. Ona je dragocijena  i prijeko potrebna u svakoj ljudskoj djelatnosti.

Slatkovodni resursi vode nisu neiscrpni.

Mijenjati kvalitet vode znači ugrožavati život čovjeka i ostalih živih bića koja od vode zavise.

Kvalitet vode se mora čuvati do nivoa prilagođenog njenom korišćenju koji predviđa i zadovoljava posebne zahtjeve zdravlja stanovništva.

Ako se voda poslije upotrebe vraća u prirodnu sredinu, to ne smije biti na štetu drugih korisnika, javnih ili individualnih.

Održavanje odgovarajućeg biljnog pokrivača, prvenstveno šumskog, od velike je važnosti za očuvanje vodenih resursa.

Vodeni resursi se stalno moraju provjeravati.

Dobro upravljanje vodama mora se planirati i registrovati zakonom preko nadležnih institucija.

Zaštita voda traži značajan napor u naučnom istraživanju i u stvaranju specijalista za javno informisanje.

Voda je zajedničko nasljedstvo i njenu vrijednost moraju svi poznavati. Zadatak svakoga od nas je da vodom ekonomiše i da je racionalno koristi.

Upravljanje vodenim resursima mora se prije svega vršiti u sklopu sliva, a ne unutar upravnih i političkih granica.

Voda ne zna za granice. To je jedan zajednički izvor koji traži međunarodnu saradnju.

 

Osnovna djelatnost

Komunalno preduzeće “Park” a.d. Mrkonjić Grad je od 01.01.2012 organizovano kao javno preduzeće od lokalnog značaja sa većinskim kapitalom lokalne zajednice.
Osnovna djelatnost preduzeća je:
– vodosnabdijevanje i kanalizacija,
– sakupljanje i odvoz smeća,
– uređenje i održavanje zelenih površina,
– zimsko održavanje,
– održavanje i upravljanje pijacama.

Pored osnovne djelatnosti, preduzeće prema potrebi pruža i druge usluge, kao što su: izgradnja vodovodne i kanalizacione mreže, ugradnja vodovodne i kanalizacione mreže u objektima, rovokopački radovi, transportni radovi, prevoz vode cisternom,održavenje prohodnosti grada u zimskom periodu i drugo.
Redovni godišnji izvještaji pokazuju da Komunalno preduzeće “Park”, a.d. Mrkonjić Grad uspješno i kvalitetno obavlja poslove koji su mu povjereni i za koje je registrovano.
Komunalna djelatnost je oblast pred koju se svakim danom postavljaju novi zahtjevi. I u narednom periodu smo spremni, uz maksimalnu podršku i saradnju lokalne zajednice i stanovništva odgovoriti svim novim zahtjevima.

Istorijat preduzeća

Odmah iza drugog svjetskog rata, pri opštini je organizovana tzv. režijska grupa, koja je održavala vodovod i čistoću grada. Nešto kasnije, 1956.godine, osnovano je komunalno preduzeće na današnjoj lokaciji, a godine 1966. integriše se sa ATP “Udarnik” i GP “Graditelj” u novo preduzeće “Građevinac”, sa tri samostalna pogona. Godine1972. dolazi do izdvajanja iz sastava preduzeća “Građevinac” i formira se samostalno preduzeće pod nazivom Komunalno preduzeće “Park”. Krajem 2005.godine izvršena je transformacija preduzeća u akcionarsko društvo, tako da trenutno preduzeće posluje pod nazivom Komunalno preduzeće “Park”, a.d. Mrkonjić – Grad.

O Komunalnom preduzeću

1. Naziv investitora KOMUNALNO PREDUZEĆE “PARK” a.d. M.Grad
2. Ime i prezime direktora preduzeća Dušan Janković dipl.ecc.
3. Godina osnivanja 1972.godine
4. Adresa (opština, ulica) Mrkonjić Grad ,Stevana Sinđelića 51
5. Vrsta (oblik) svojine Akcionarsko društvo
6. Poslednji registarski broj u trgovinskom sudu 1-365-00
7. Matični broj preduzeća 1030784
8. Osnovna delatnost Proizvodnja i distribucija vode,održavanje javne higijene i ostale usluge
9. Broj zaposlenih 50