Prijava kvara

KP “PARK” a.d. Mrkonjić Grad, u skladu sa pravnim propisima,  otklanja kvarove na vodovodnoj mreži i snosi posljedice istog do vodomjera u šahtu potrošača, a instalacije posle vodomjera korisnik odnosno, vlasnik vodovodnog priključka.

Bez obzira da li je do kvara došlo na vodovodnim instalacijama prije vodomjera ili na samoj vodomjernoj garnituri, molimo Vas da takve kvarove prijavite našoj dežurnoj službi na broj telefona: 050/211-506, ili jednostavno popunite formular koji se nalazi na našoj web stranici, jer je to u našem i Vašem interesu, kako bi ekipa KP “PARK” a.d. Mrkonjić Grad što prije izašla na lice mjesta i otklonila kvar.