Savjet korisnicima

Da biste izbjegli moguće probleme i troškove oko vodosnabdijevanja, a ako se oni i pojave, radi bržeg i bezbolnijeg otklanjanja, u obostranom interesu dajemo Vam nekoliko savjeta i poruka.

  1. Vlasnici individualnih kuća prije svakog dužeg odsustva (godišnji odmor, putovanje, rad u inostranstvu i sl.) trebaju u šahtu zatvoriti svoj ventil (iza vodomjera).
  2. Radi sprečavanja, odnosno ranog otkrivanja te blagovremenog otklanjanja gubitka na kućnoj instalaciji (od vodomjera do potrošnih mjesta u kući) bilo bi poželjno bar jednom mjesečno provjeriti ispravnost instalacija. Provjera se vrši tako što se zatvore sva izlivna mjesta u kući (u zgradama s više stanova, u dogovoru sa svim stanarima), a na vodomjeru kontroliše da li crveni indikator potrošnje miruje. Ako miruje znači da gubitka nema, a ako se vrti, to je siguran znak gubitka vode na Vašu štetu i sami ga morate pronaći i otkloniti. Želite li utvrditi koliku Vam štetu otkriveni gubitak donosi, tada uz vremensku kontrolu putem sata i očitanja protoka na vodomjeru možete lako utvrditi gubitak u l/min, na sat ili u m3 na dan, a što uz množenje sa cijenom daje finansijski gubitak.
  3. Pred zimu u mjesecu novembru ili početkom decembra provjerite da li je vodomjer zaštićen od smrzavanja.
  4. Ako uočite bilo kakav dotok vode u šaht ili oštećenje iste (lom poklopca, okvira, krađu vodomjera ili poklopca, ulegnuće šahta) obavijestite nas.
  5. Na individualnim gradilištima i nenastanjenim kućama, nakon svakog prekida radova ili prekida boravka, obavezno zatvorite ventil iza vodomjera.
  6. Ventil iza vodomjera pripada kućnoj instalaciji, popravlja se i mijenja na trošak potrošača.
  7. O prekidu vodosnabdijevanja zbog radova na cjevovodu bićete obavješteni putem sredstava javnog informisanja, našim pismenim obavještenjem ili usmeno od naših radnika. Pri dolasku vode, za očekivati je privremeno zamućenje, zato pustite vodu na svim izlijevnim mjestima da teče dok se ne izbistri, i tek tada je možete slobodno koristiti.
  8. Ako u vodi uočite nešto neuobičajno, ako je smanjena količina, pad pritiska, povišena temperatura ili je voda zamućena, obavjestite nas radi otklanjanja nedostataka.

 

NAJČEŠĆA PITANJA

U slučaju pucanja cijevi da li sam dužan platiti kompletan račun za vodu? 

Da, ako se pucanje cijevi desilo poslije Vašeg vodomjera. Sva registrovana potrošnja na vodomjeru, bez obzira kako je utrošena, mora se platiti, jer na tako registrovanu potrošnju KP “PARK” a.d. Mrkonjić Grad plaća vodne doprinose i PDV. KP “PARK” a.d. Mrkonjić Grad, u skladu sa pravnim propisima,  otklanja kvarove na vodovodnoj mreži i snosi posljedice istog do vodomjera u šahtu potrošača.

Da li moram platiti vodu koja iscuri u šahtu kod vodomjera? 

Da, ako voda curi poslije vodomjera. U slučaju da propušta spoj prije vodomjera ta Vam se količina vode ne zaračunava. Bez obzira da li curi prije ili poslije vodomjera molimo Vas da takve kvarove prijavite našoj dežurnoj službi jer je to u našem i Vašem interesu.

Ko je dužan zaštiti vodomjer od smrzavanja? 

U hladnim danima kada se temperatura spušta ispod nule, svaki potrošač je dužan da zaštiti svoj vodomjer od smrzavanja (stiropol, stare krpe, slama, karton itd.) na taj način da naš radnik može to jednostavno skloniti i očitati stanje na vodomjeru.

Da li je voda ispravna za piće?

Da. Mi redovno kontrolišemo i provjeravamo stanje i kvalitet vode. U slučaju neispravnosti vode bićete na vrijeme obavješteni preko sredstava javnog inforimsanja i naše internet stranice.

Ko kontroliše kvalitet vode za piće?

Voda koja se distribuira potrošačima kontroliše se od strane Instituta za zaštitu zdravlja Republike Srpske.

Zašto je voda nekad bjeličasta?

Pod “bijelom vodom” se podrazumijeva voda u koju je dopro vazduh u vidu mjehurića. To je dispergovan vazduh koji u vidu mjehurića iz čaše izlazi za tridesetak sekundi, tako da se voda potpuno izbistri. Najčešći su problem neispravne kućne instalacije koje usisavaju vazduh. Ova pojava nema higijensko-sanitarni značaj.

Ko održava instalacije do vodomjera, a ko iza vodomjera?

Instalacije do vodomjera) održava KP “PARK” a.d. Mrkonjić Grad, a instalacije posle vodomjera uključujući i mjerni instrument (vodomjer) korisnik odnosno, vlasnik vodovodnog priključka.

Kako se vrši raspodjela potrošnje vode u stambenim zgradama (kolektivima) sa zajedničkim vodomjerom?

Ukupna potrošnja vode očitana na zajedničkom vodomjeru dijeli se sa brojem stanara u zajednici etažnih vlasnika. Srazmjerno broju članova  pojedinih domaćinstava  vrši se i raspodjela ukupno potrošene vode. Broj članova domaćinstva dostavlja predsjednik skupštine zajednice etažnih vlasnika i to u pisanoj formi.

U kom roku se mogu dostaviti primjedbe na visinu računa?

 Rok za dostavljanje primjedbi na visinu računa je osam dana od dana prijema računa.

Šta KP “PARK” a.d. Mrkonjić grad preduzima u slučaju neredovnog plaćanja računa?

U slučaju da korisnik komunalnih usluga ne plati račun za dva mjeseca uzastopno, na osnovu Zakona o komunalnim djelatnostima Republike Srpske, vlasniku, odnosno korisniku objekta se može uskratiti isporuka vode. Prethodno se vrši opominjanje korisnika, usmenim i pismenim putem. Pored toga, protiv neredovnih platiša se vrši pokretanje postupka prinudnog izvršenja pred nadležnim sudom, podnošenjem prijedloga za izvršenje.

Ko predlaže, a ko daje saglasnost na cjenovnik komunalnih usluga?

Cijenu komunalne usluge utvrđuje davalac  komunalne usluge, a saglasnost na cijenu daje nadležni organ jedinice lokalne samouprave.